Sponsring

För att främja gemensamma intressen för medlemsföretagen vill Stockholms Trävaruhandelsförening bidra genom sponsring med ekonomiska medel för satsningar som skapar branschnytta. Branschnyttan kan vara direkt, att branschen åtnjuter dess effekt i samband med att projektet genomförs eller indirekt, att projektet upplevs vara ett föredöme som skapar positiv effekt på branschen över tid.

Föreningen kan årligen sponsra ett eller flera projekt/satsningar, till ett eller flera företag, föreningar eller organisationer, för en summa upp till 100 000 kr.

Ansökan, som hanteras och beslutas av föreningens styrelse, görs på denna länk: https://link.webropol.com/s/sponsring senast den 31 januari varje år. Styrelsens beslut kan ej överklagas.

Klicka här för att läsa vår sponsringspolicy.

Mer om vår sponsringsmöjlighet.