Gemenskap & Tradition sedan 1899

Föreningen, grundad 1899, är en helt öppen och fristående organisation för företag inom handeln med bygg- och trävaror inom Stockholmsregionen. Syftet är att på olika sätt främja medlemsföretagens intressen genom att erbjuda/utgöra ett branschövergripande kontaktnät utanför etablerade kedjor.

Föreningen

Föreningen är fristående i relation till branschförbundet Byggmaterialhandlarna men har ett konstruktivt samarbete med förbundet i frågor av gemensamt intresse. Historiskt var det så att föreningen under många år ansvarade för medlemsföretagens gemensamma prislista.

Ladda ner STF stadgar

Aktiviteter

Normalt ordnas ett vår- och ett höstmöte vid vilka medlemsföretagen och deras medarbetare får tillfälle att träffas under trivsamma former, samtidigt som man får spännande och aktuell information och tillfälle till överläggningar i framtidsinriktade frågor. Dessa möten sker normalt den 2:a torsdagen i november, respektive den 4:e torsdagen i april.

Föreningens ekonomi

Förening har en god ekonomisk ställning med resurser för att driva verksamheten, dela ut stipendier samt ha en ”krigskassa”, för eventuellt angelägna projekt till förmån för medlemsföretagen.

Medlemskap

Föreningens medlemmar är företag som bedriver handel med bygg och- eller trävaror. Företagsmedlemskap beviljas av föreningsmöte efter yttrande av föreningens styrelse. Till våra möten är alla som är anställda hos medlemsföretagen välkomna. Medarbetare hos medlemsföretagen beviljas efter anmälan till styrelsen personligt medlemskap. Personlig medlem får egen inbjudan till föreningens möten

Avgifter:
Årsavgiften består av en icke avdragsgill medlemsavgift samt en avdragsgill serviceavgift.

Medlemsavgift (ej avdragsgill)

 • – 100 kr /företag

Serviceavgift (avdragsgill)

 • Företag med en omsättning upp till 75 mkr – 2000 kr
 • Företag med en omsättning upp till 75-150 mkr – 4000 kr
 • Företag med en omsättning över 150 mkr – 6000 kr
 • Filialavgift per filial – 500 kr
Medlemsansökan:

  Företagets namn (obligatorisk)

  Organisationsnummer (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer / Ort (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Personliga medlemmar (som får egen inbjudan/information m.m.):

  Namn:

  E-post: