Nästa möte

Nästa föreningsmöte, vårt traditionella vårmöte, äger rum på Bygget torsdagen den 18 april 2024.

Föreningens 125-års jubileumsfest, äger rum på Hasselbacken, torsdagen den 14 november 2024.