Nästa möte

Nästa föreningsmöte är föreningens traditionella höstmöte, torsdag 11 november på Bygget, Norrlandsgatan 11.

Inbjudan/kallelse kommer i september/oktober.