Nästa möte

Nästa föreningsmöte, vårt traditionella vårmöte tillika årsmöte, äger rum på Bygget den 20 april 2023. Inbjudan/kallelse går ut i slutet av mars.