Nästa möte

Nästa möte, föreningens traditionella vårmöte tillika årsmöte äger rum den fjärde torsdagen i april, dvs den 23:e april 2020.