Nästa möte

Nästa föreningsmöte, vårt traditionella vårmöte tillika årsmöte, äger rum på Bygget den 20 april 2023.

Gästföreläsare är Endre Espeseth, vd Kesko.
Middagsunderhållning av Jörgen Sjöberg.

Klicka här för inbjudan.
Klicka här för anmälan.