Nästa möte

Nästa föreningsmöte är föreningens traditionella höstmöte, torsdag 12 november 2020.

Inbjudan/anmälan kommer i september.