Nästa möte

Nästa föreningsmöte, vårt traditionella höstmöte, äger rum på Bygget torsdagen den 23 november 2023.
Inbjudan/kallelse kommer under oktober månad.