Nästa möte

Nästa föreningsmöte, vårt traditionella höstmöte, äger rum den andra torsdagen i november, 10/11-2022. Inbjudan kommer i början av oktober.