Nästa möte, föreningens traditionella vårmöte tillika årsmöte äger rum den fjärde torsdagen i april, dvs den 26/4-2018!