Nästa möte, föreningens traditionella höstmöte, äger rum den fjärde torsdagen i november, dvs torsdag den 22 november 2018. Inbjudan kommer ut i början av oktober.