Nästa föreningsmöte, vårmötet tillika årsmötet äger traditionsenligt rum den fjärde torsdagen i april. Dvs den 25 april 2019. Kallelse kommer i mars.